Бөөрөнхий үдийн хоолны хайрцаг цуврал

  • Round Lunch Box

    Үдийн хоолны хайрцаг

    Нэг удаагийн зуушны хайрцгийг үдийн хөөсөнцөрөөс ногоон үдийн хайрцагт шилжүүлэв. Өндөр температурт тэсвэртэй, үйлдвэрлэлийн явцад хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөл учруулдаг тул анхны хөөсөн үдийн хайрцгаас татгалзсан.